Vřesina - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Ochota třídit elektroodpad roste

Logo

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na komunální odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více lidí si uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad.

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče do popelnic na komunální odpad nebo v horším případě do volné přírody na černé skládky. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.

Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu roste. Ekologické smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2023 se v České republice prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podařilo sebrat 4952 tun světelných zdrojů, velkého a malého elektra.  

Ze sebraných elektrozařízení se po recyklaci k dalšímu využití předá kolem 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případně jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy nebo vody.

V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat na sběrném místě (na ulici Sportovní u čističky odpadních vod nebo u prodejny TEMPO na ulici 21. dubna). Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna v 1. patře obecního úřadu (vedle pošty) nebo v prodejně potravin TEMPO.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných zdrojů (lineární i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žárovky) a velkých i malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky či vybavení pro volný čas a sport). Rovněž zajišťuje i sběr malých zařízení IT a telekomunikačních zařízení.

Více informací získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

 

 

 

Datum vložení: 2. 5. 2024 11:30
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2024 12:05
Autor: Ing. Lenka Josefusová