Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací

Podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech, trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci a bytových jednotkách v bytových domech.

Žadatelem musí být fyzická osoba – vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který v nemovitosti bydlí a zároveň splňuje maximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč).

V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.


Dotaci na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj již podpořen z jiných programů na výměnu zdroje tepla.


Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.


Příjmy se nebudou dokládat pouze v případě, že:
- žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a v případě spoluvlastnictví nemovitosti, jsou-li i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Příjemce získá dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše však:

TabulkaDotace bude proplacena po realizaci a předložení vyúčtování nebo zálohově, tj. ve výši předložené zálohové faktury s omezením do výše 60 % ze schválené dotace s doplatkem po předložení vyúčtování realizace.


Za způsobilé jsou považovány výdaje bezprostředně související s výměnou zdroje tepla, a to:
a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle,
b) náklady na úpravu spalinových cest,
c) náklady na vybudování nebo úpravy plynovodních rozvodů na neveřejné části pozemku,
d) náklady na realizaci nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné soustavy, včetně akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do provozu, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
f) náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu (uznatelné náklady na administraci žádosti o podporu jsou omezeny do výše 5.000 Kč).


Časová uznatelnost nákladů: od 1. 1. 2021 (od tohoto data lze uplatnit účetní doklady za výměnu kotle)
Realizace výměny kotle: 2 roky od účinnosti smlouvy s žadatelem, max. do 30. 9. 2025
Udržitelnost projektu: 5 let od proplacení dotace


K žádosti budou požadovány tyto přílohy:
- Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
- Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných Českou správou sociálního zabezpečení nebo Úřady práce ČR).
- Stavba pro rodinnou rekreaci: Doklady prokazující, že žadatel nebo člen domácnosti ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí (zápis adresy v občanském průkazu, výpisem z Registru osob, nebo potvrzením od místního obecního úřadu).
- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
- Písemný souhlas spoluvlastníků.
- Doklad o vedení bankovního účtu na jméno žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu).
- Plná moc k zastupování v případě, že žadatel žádost nepodepíše a k podpisu zmocnil další osobu.


Počet přijatých žádostí nebude omezen. Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022.

 

 

Datum vložení: 4. 5. 2022 14:18
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2022 11:40
Autor: Ing. Lenka Josefusová

Události, akce

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 26. 5. 2022
skoro jasno 20 °C 9 °C
pátek 27. 5. slabý déšť 22/9 °C
sobota 28. 5. slabý déšť 15/8 °C
neděle 29. 5. slabý déšť 14/7 °C

Evropská databanka

Evropská databanka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
1
27 28
1
29
30 31 1 2 3 4
4
5

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

26.5.2022 13:24

Aktuální teplota:

20,2 °C

Vlhkost:

59,6 %

Rosný bod:

12,1 °C

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet