Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Historie

Vznik obce

První doložená písemná zmínka pochází z roku 1270, kdy zdejší osídlení připadlo k majetku Velehradského kláštera. Patří mezi nejstarší obce Hlučínska.

Historie obce od vzniku do konce 19. století

 • r. 1270 - Nejstarší dochovaná zmínka o obci Vřesina. Její jméno je odvozeno od vřesu, který zde hojně roste. V některých spisech je uváděna pod názvem Mezina.
 • 15. století - Obec náležela k benešovskému panství.
 • r.1436 - Obec je známa pod slovanským názvem Wrzesinka.
 • r. 1520 - Půl vsi držel Jan z Drahotuš.
 • r. 1530 - Tuto polovinu vsi koupil Bernard ze Zvole a připojil ji k Hlučínu.
 • pol. 16. století - Obec byla připojena k hlučínskému panství.
 • 10. dubna 1741 - Generál hr. Neiperg byl poražen v bitvě u Molvic ve Slezsku.
 • r. 1742 - Marie Terezie ztratila důsledkem prohrané bitvy u Molvic rozhodující část Slezska. Vratislavským a berlínským mírem získal pruský král Fridrich II. 88% Slezska ( 40182 km2 ) až k řece Opavě včetně 44 obcí na Hlučínsku. Obyvatelstvo si ale houževnatě udržovalo vědomí sounáležitosti s Moravou.
 • r. 1760 - Statek ve Vřesině koupil hrabě František Leopold Lichnovský a připojil jej natrvalo k panství Chuchelná. V majetku rodu Lichnovských zůstal statek až do 20. let 20. století. Po pozemkové reformě se novým majitelem stal statkář Jan Klimeš.
 • r. 1873 - Přijato striktní nařízení, že ve školách Pruského Slezska se smí vyučovat jen německy. Český jazyk přežíval jen v lidové podobě.

Obec ve 20. a 21. století

 • r. 1905 - Vřesina měla 506 obyvatel a 70 domů.
 • r. 1920 - Hlučínsko bylo na základě pařížských dohod připojeno k ČSR. Na území o rozloze 316 km2 žilo 48000 obyvatel, z toho 39000 Čechů, 8000 Němců a 500 Poláků.
 • 29. únor 1920 - Jazykový zákon zavedl znovu do všech obcí Hlučínska kromě Sudic a Třebomi český vyučovací jazyk.
 • r. 1920 - Vřesina měla 617 obyvatel a 90 domů.
 • 12. září 1921 - Obecní správní komise se usnesla o výstavbě silnice Vřesina - Hlučín.
 • 4. listopadu 1923 - Kněz Josef Nejedlý a učitel Josef Švejnoha založili ve Vřesině Jednotu Čsl. Orla. Ta sehrála důležitou roli v oblasti kulturní, společenské a jazykové. Jednota pořádala veřejná cvičení s nářadím a několikrát ročně ochotnická divadelní vystoupení. Tato činnost napomáhala ke zvládnutí českého jazyka tím, že se herci učili číst česky.
 • r. 1924 - Jedná se o zřízení samostatné fary ve Vřesině.
 • 14. prosince 1924 - Prvním farářem ve Vřesině jmenován Josef Nejedlý.
 • 30. července 1927 - Josef Nejedlý byl zvolen kronikářem obce.
 • 9. února 1930 - Zahájila se elektrifikace vesnice.
 • 6. června 1930 - Byl posvěcen základní kámen nového kostela ve Vřesině.
 • 26. října 1930 - Kostel byl vysvěcen, zasvěcen sv. Vilémovi
 • r. 1932 - Zahájení stavby Orlovny.
 • 16. dubna 1932 - Schválen návrh na novou faru, nový kostel ve slohu románsko-moderním je 28 m dlouhý, 14 m široký, věž je vysoká 40 m a má 6 zvonů ( Panny Marie Neposkvrněné - 516 kg, Sv. Václava - 240 kg, Sv. Josefa - 130 kg, Sv. Viléma - 70 kg, Sv. Barbory - 45 kg, Sv. Vendelín - 10 kg ). Kostel je pokryt břidlou, věž měděným plechem.
 • r. 1934 - Vřesina měla 680 obyvatel a 120 domů.
 • 16. července 1934 - Stavba silnice Vřesina - Píšť byla zadána firmě MOK.
 • podzim 1938 - Hlučínsko bylo připojeno k Altreichu a území opavského Slezska k Sudetské župě. Němčina byla všude zavedena jako úřední jazyk.. České střední školy a knihovny byly zrušeny. Byla také zrušena Jednota Čsl. Orla.
 • 18. května 1941 - Poslední zápis schůze Národního výboru psaný německy.
 • 13. července 1947 - Bylo usneseno začít hned po žních se stavbou obecní kanalizace.
 • r. 1949 - Vznikl přípravný výbor pro založení JZD. V obci je 112 studní s hloubkou od 1 až do 30 m, 3 veřejné studny a min. 20 pramenů. V obci je 145 domů.
 • r. 1950 - Bylo vytvořeno JZD. Urbanistická osnova sídla byla výrazně ovlivněna kolektivizací zemědělství, sociální skladbou obyvatel v souvislosti s preferováním báňského a hutního průmyslu na Ostravsku a s rozvojem stavebnictví. Dochází k postupné přestavbě původní zemědělské zástavby v centrální části obce kolem návsi a kostela. V centru obce byly postaveny škola, mateřská škola, prodejna potravin, restaurace a budova Národního výboru s hasičskou zbrojnicí. Podél potoka bylo postaveno hřiště a koupaliště. Vřesina měla 750 obyvatel a 135 domů.
 • 2. března 1957 - narozen 1000. občan Vřesiny - Anežka Vojáčková ( roz. Vilkusová )
 • r. 1961 - JZD Vřesina se sloučilo s JZD Píšť v ekonomický celek Budovatel se sídlem v Píšti. Ve Vřesině bylo zřízeno nové koupaliště.
 • r. 1963 - Celek Budovatel se včlenil do do Státního statku Hlučín.
 • r. 1964 - Vřesina měla 1118 obyvatel a 200 domů.
 • červen 1970 - Byla zahájena stavba nové budovy požární zbrojnice a MNV. Projekt vypracoval Adolf Kubík. Stavba byla dokončena v r. 1971.
 • r. 1977 - Byla provedena regulace potoka Bečva.
 • 29. května 1991 - Vláda České Republiky projednala Program obnovy vesnice. Ten je založen na vědomí svébytných hodnot venkova a na perspektivě jeho zdravého vývoje. Obyvatele vesnic a jejich samosprávy má podnítit k tomu, aby se pokud možno vlastními silami snažili o rozvoj zdravého životního prostředí a ekologicky nezávadného hospodářství.
 • 8. července 1991 - Obec Vřesina se přihlásila k Programu obnovy vesnice. Plánuje se rekonstrukce polní cesty podél koupaliště do Hati.
 • r. 1993 - Vřesina měla 1270 obyvatel a 316 domů.
 • r. 1995 - zpevněna komunikace Vřesina - Bohuslavice.
 • r. 2009 - Provedeno zateplení budovy ZŠ. Vybudováno dětské hřiště naproti základní školy. Slavnostní otevření nového dětského hřiště za účasti sponzorů, zástupců obce a regionu, ale hlavně dětí proběhlo v sobotu 12. září.
 • r. 2010 - Vřesina slavila 740 let od první písemné zmínky. Provedena rekonstrukce sportovního areálu. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího objektu šaten a sociálního zázemí, jeho přístavba a nástavba, demolice hospodářské budovy, instalace osvětlení areálu, zavlažování hrací plochy, oplocení areálu a zřízení zpevněných ploch. Slavnostní otevření proběhlo 8. května. Projekt byl financován z prostředků ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
 • r. 2011 - Realizace naučné stezky "Okolo Vřesiny" ve spolupráci s NET4GAS, s.r.o. generálním partnerem (sponzorem)  Českého svazu ochránců přírody a dalšími partnery - Lesy  České republiky, státní podnik a obcí Vřesina. Slavnostní otevření stezky proběhlo 19. listopadu. Provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.
 • r. 2012 - Provedena II. etapa revitalizace hřbitova.

Významné osobnosti

 • František Leopold Lichnovský - hrabě, majitel statku ve Vřesině
 • P. Josef Nejedlý - farář
 • Josef Vojáček - starosta
 • Vilém Kotula - starosta

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3
1
4

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

25.7.2024 18:07

Aktuální teplota:

27.0 °C

Vlhkost:

47.0 %

Rosný bod:

14.7 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů