Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci Vřesina

MSK

Tento projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Název programu: Podpora odpadového hospodářství

Registrační číslo: 07231/2020/ŽPZ

Výše poskytnuté dotace: 149 100,- Kč

Cílem projektu je navrhnout opatření vedoucí k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci systému obce Vřesina.  

Studie je členěna na analytickou a návrhovou část

V rámci analytické části

  • je definováno a popsáno řešené území;
  • je popsáno současné technické a organizační řešení a ekonomická náročnost tohoto systému;
  • jsou definovány problémové oblasti systému nakládání s komunálními odpady v obci Vřesina.

V rámci návrhové části

  • jsou v návaznosti na definované problémové oblasti navržena řešení, jež povedou k optimalizaci jednotlivých prvků celého systému, a to s důrazem na dodržování hierarchie nakládání s odpady, snižování množství směsných komunálních odpadů, odklon biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze skládek a ekonomickou udržitelnost celého řešení;
  • je vyhodnocen soulad navrhovaných řešení s platnými předpisy;
  • je provedeno technickoekonomické posouzení jednotlivých variant řešení;
  • je vypracován harmonogram implementace navržených řešení do praxe;
  • je navržen způsob financování definovaných opatření;
  • je určen cílový stav a způsob vyhodnocování navrhovaných opatření.

Studie je zpracována v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a přispívá tak k plnění cílů plánů odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a České republiky, Programu předcházení vzniku odpadů České republiky a směrnic Evropské unie.

 

Datum vložení: 22. 2. 2021 11:38
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2021 15:41
Autor: Ing. Lenka Josefusová

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

3.9.2021 09:32

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet