Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Dotační projekty

Plakát

Dar nadace AGROFERT

Datum: 14. 6. 2024

Obnova vybavení JSDH Vřesina je spolufinancována nadací AGROFERT.

Logo

Čtyři živly - připravení na změnu klimatu

Datum: 14. 6. 2024

Projekt „Čtyři živly – připraveni na změnu klimatu“ je spolufinancován Evropským Fondem Pro Regionální Rozvoj v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 – 2027,
Priorita 1 – Integrovaný záchranný systém a životní prostředí

Logo

Požární přívěs s vybavením pro Vřesinu

Datum: 28. 3. 2024

Projekt „Vřesina - Požární přívěs pro hašení“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra ČR a z prostředků Moravskoslezského kraje.

Logo

Obnova kapličky v obci Vřesina

Datum: 22. 11. 2023

Projekt Obnova kapličky v obci Vřesina byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství.

Logo

Místní energetická koncepce v obci Vřesina

Datum: 22. 11. 2023

Projekt Místní energetická koncepce v obci Vřesina byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Foto

SPOLEČNĚ POD STŘECHOU

Datum: 2. 11. 2023

Projekt Společně pod střechou je spolufinancován Evropskou unií. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Logo

Polsko-česká spolupráce obce Kornowac za 30 let jejího fungování

Datum: 25. 8. 2023

Projekt Polsko-česká spolupráce obce Kornowac za 30 let jejího fungování je financován z prostředků EU.

Logo

Obnova válečného hrobu - Vřesina

Datum: 26. 4. 2023

Projekt Obnova válečného hrobu - Vřesina byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva obrany.

Logo

Obnova soustavy veřejného osvětlení Vřesina

Datum: 25. 4. 2023

Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a finanční podpory Evropské unie.

Plakát

Obnova aleje ovocnanů na kopec František u Vřesiny

Datum: 25. 4. 2023

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Plakát

Instalace OZE na budově obecního úřad v obci Vřesina a Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina

Datum: 21. 2. 2023

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo

Bezpečnost jako způsob rozvoje přeshraniční spolupráce v obci Kornowac a obci Vřesina u Hlučína

Datum: 29. 12. 2022

Projekt Bezpečnost jako způsob rozvoje přeshraniční spolupráce v obci Kornowac a obci Vřesina u Hlučína je financován z prostředků EU.

Plakát

Zvýšení komfortu uvnitř i venku

Datum: 12. 10. 2022

Projekt Zvýšení komfortu uvnitř i venku je spolufinancován Evropskou unií. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Logo

Dar nadace AGROFERT

Datum: 17. 8. 2022

Obnova vybavení JSDH Vřesina je spolufinancována nadací AGROFERT.

Logo

Obnova místní komunikace po kůrovcové těžbě

Datum: 28. 7. 2022

Projekt Obnova místní komunikace po kůrovcové těžbě byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Logo

Obnova místní komunikace po kůrovcové těžbě - kofinancování projektu

Datum: 28. 7. 2022

Tento projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Plakát

Sejdeme se u kostela

Datum: 27. 6. 2022

Projekt Sejdeme se u kostela je spolufinancován Evropskou unií.

Logo

Posílení spolupráce mezi obcemi Vřesina a Kornowac jako prvek rozvoje partnerských obcí polsko-českého příhraničí

Datum: 27. 4. 2022

Projekt Posílení spolupráce mezi obcemi Vřesina a Kornowac jako prvek rozvoje partnerských obcí polsko-českého příhraničí je financován z prostředků EU.

Logo

Moderní související infrastruktura na cyklotrasách polsko - českého pohraničí, výstavba odpočinkového místa v obci Kornowac

Datum: 29. 12. 2021

Projekt spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem Polské republiky v rámci Interreg VA Česká republika - Polsko 2014 - 2020

Logo

Do všech pater bez problémů

Datum: 19. 7. 2021

Tento projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Logo

Kompetence 21. století - digitální gramotnost žáků ZŠ a MŠ Vřesina

Datum: 19. 7. 2021

Projekt „Kompetence 21. století - digitální gramotnost žáků ZŠ a MŠ Vřesina“ je spolufinancován Evropskou unií.

Logo

Aby cyklotrasa byla znovu funkční

Datum: 28. 6. 2021

Tento projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Logo

Areál koupaliště v novém hávu

Datum: 28. 6. 2021

Projekt Areál koupaliště v novém hávu byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Logo

Podpora efektivní komunikace obcí Vřesina, Darkovice, Hať a Píšť s veřejností

Datum: 12. 5. 2021

Projekt Podpora efektivní komunikace obcí Vřesina, Darkovice, Hať a Píšť s veřejností je realizován za přispění prostředků z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

MAS Hlučínsko

Pro lepší život ve Vřesině

Datum: 19. 4. 2021

Projekt Pro lepší život ve Vřesině je spolufinancován Evropskou unií. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Logo

Studie odkanalizování obce Vřesina 2020

Datum: 29. 3. 2021

Tento projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Logo

Přírodní - naučná stezka "Bociek" útočiště fauny a flóry na turistických stezkách Euroregionu Silesia

Datum: 26. 3. 2021

Projekt Přírodní - naučná stezka "Bociek" útočiště fauny a flóry na turistických stezkách Euroregionu Silesia byl realizován v rámci programu Překračujeme Hranice za přispění prostředků Evropské unie a Euroregionu Silesia.

MSK

Studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci Vřesina

Datum: 22. 2. 2021

Tento projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Logo MMR

Hrajeme si ve stínu i na sluníčku

Datum: 13. 11. 2020

Projekt Hrajeme si ve stínu i na sluníčku byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Logo

Příhraniční stezka zdraví

Datum: 23. 10. 2020

Projekt Příhraniční stezka zdraví byl realizován v rámci programu Překračujeme Hranice za přispění prostředků Evropské unie a Euroregionu Silesia.

Logo EU a MMR

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - Učebna přírodních věd a zajištění bezbariérovosti

Datum: 23. 10. 2020

Projekt „Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - Učebna přírodních věd a zajištění bezbariérovosti“ je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Logo

15 let spolupráce mezi gminou Kornowac a obcí Vřesina

Datum: 23. 10. 2020

Projekt 15 let spolupráce mezi gminou Kornowac a obcí Vřesina je financován z prostředků EU.

LOGO MFČR

Rekonstrukce střechy ZŠ Vřesina

Datum: 8. 9. 2020

Projekt „Rekonstrukce střechy ZŠ Vřesina“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva financí ČR.

LOGO MFČR

Přístavba vertikální zdvižné plošiny pro přepravu imobilních osob – ZŠ Vřesina

Datum: 8. 9. 2020

Projekt „Přístavba vertikální zdvižné plošiny pro přepravu imobilních osob – ZŠ Vřesina“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva financí ČR.

Logo

Dar nadace AGROFERT

Datum: 25. 6. 2020

Obnova vybavení JSDH Vřesina je spolufinancována nadací AGROFERT. 

Logo

Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím

Datum: 16. 4. 2019

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Logo EU a MMR

Chodníkem bezpečně k novým zastávkám

Datum: 27. 7. 2018

Projekt Chodníkem bezpečně k novým zastávkám je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Autobusové zastávky Dařanec 1

Autobusové zastávky Dařanec

Datum: 16. 3. 2018

Tento projekt je spolufinancován MSK

Logo EU a MMR

Rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína

Datum: 16. 3. 2018

Projekt „Rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína“ je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína 1

Rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína

Datum: 16. 3. 2018

Tento projekt je spolufinancován MSK

Strategickým řízením k dalšímu rozvoji obce Vřesina 1

Strategickým řízením k dalšímu rozvoji obce Vřesina

Datum: 15. 3. 2018

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Logo

Projekt 10 let partnerství

Datum: 31. 8. 2017

Projekt 10 let partnerství byl realizován v rámci programu Překračujeme Hranice za přispění prostředků Evropské unie a Euroregionu Silesia.

Logo

Tradice a zvyky na hranici

Datum: 31. 8. 2017

Projekt Tradice a zvyky na hranici byl realizován v rámci programu Překračujeme Hranice za přispění prostředků Evropské unie a Euroregionu Silesia.

Protipovodňová opatření obce Vřesina

Protipovodňová opatření obce Vřesina

Datum: 10. 3. 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo

SP přírodě blízkých opatření

Datum: 10. 11. 2014

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Vřesina, Hať a Darkovice byla realizována za přispění prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo

Cyklostezkami po linii objektů opevnění

Datum: 10. 11. 2014

Projekt Cyklostezkami po linii objektů opevnění byl realizován v rámci programu Překračujeme Hranice za přispění prostředků Evropské unie.

ROP

Rekonstrukce sportovního areálu Vřesina

Datum: 10. 11. 2014

Tento projekt je podporovánz Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Logo IOP

Územní plán Vřesina

Datum: 8. 12. 2011

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Obec

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
sobota 15. 6. zataženo 24/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 20/14 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 24/14 °C

Evropská databanka

Evropská databanka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

14.6.2024 17:06

Aktuální teplota:

21.8 °C

Vlhkost:

51.3 %

Rosný bod:

11.3 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů